รหัสไปรษณีย์อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอด่านซ้าย : 42120

อำเภอด่านซ้าย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
42120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย (DAN SAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 193 หมู่ 1 ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์ : 042 891 278
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 42120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  • ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  • ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  • ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  • ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  • ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  • ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  • ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  • ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  • ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...