รหัสไปรษณีย์อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวังทรายพูน : 66180

อำเภอวังทรายพูน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
66180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังทรายพูน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วังทรายพูน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังทรายพูน (WANG SAI PHUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 192 หมู่ 1 ถนนวังทรายพูน-ทุ่งโม่ง ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 66180
โทรศัพท์ : 056 695 108
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 66180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร