รหัสไปรษณีย์อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอกบินทร์บุรี : 25110 และ 25240

อำเภอกบินทร์บุรี มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
25110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี
25240    เฉพาะตำบลเมืองเก่า รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์เก่า

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี (KABIN BURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 19 ถนนเจ้าสำอางค์ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ : 037 281 179
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 25110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์เก่า

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์เก่า (KABIN KAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 588 หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240
โทรศัพท์ : 037 281 871
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 25240

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...