รหัสไปรษณีย์อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

 รหัสไปรษณีย์อำเภอชุมแพ : 40130

อำเภอชุมแพ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
40130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชุมแพ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแพ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแพ (CHUM PHAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 680 หมู่ 1 ถนนโพธิ์ธาตุ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ : 043 311 022
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ