รหัสไปรษณีย์อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

 รหัสไปรษณีย์อำเภอชนบท : 40180

อำเภอชนบท มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้

40180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชนบท

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ชนบท

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชนบท (CHONNABOT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 153/6 หมู่ 4 ถนนศรีบุญเรือง ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
โทรศัพท์ : 043 311 022
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ