รหัสไปรษณีย์อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอไทรงาม : 62150

อำเภอไทรงาม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
62150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไทรงาม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ไทรงาม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ไทรงาม (SAI NGAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 500 หมู่ 4 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150
โทรศัพท์ : 055 791 120
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 62150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
  • ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
  • ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
  • ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
  • ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
  • ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
  • ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ