รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

 รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีสาคร : 96210

อำเภอศรีสาคร มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
96210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีสาคร

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสาคร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสาคร (SI SAKHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 172/2 หมู่ 1 ถนน กรป.รังสรรค์ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
โทรศัพท์ : 073 561 057
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 96210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ