รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

 รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีสาคร : 96210

อำเภอศรีสาคร มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
96210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีสาคร

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสาคร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสาคร (SI SAKHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 172/2 หมู่ 1 ถนน กรป.รังสรรค์ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
โทรศัพท์ : 073 561 057
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 96210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...