รหัสไปรษณีย์อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอควนเนียง : 90220

อำเภอควนเนียง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
90220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ควนเนียง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ควนเนียง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ควนเนียง (KHUAN NIANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 114/10 หมู่ 2 ถนนรัฐภูมี ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
โทรศัพท์ : 074 386 626
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
  • ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
  • ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
  • ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
  • ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา