รหัสไปรษณีย์อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอธารโต : 95150, 95130 และ 95170

อำเภอธารโต มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
95150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ธารโต
95130    เฉพาะตำบลแม่หวาด หมู่ 6, 9 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บันนังสตา
95170    เฉพาะตำบลแม่หวาด หมู่ 1-5, 7-8 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่หวาด

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ธารโต

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ธารโต (THAN TO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
โทรศัพท์ : 073 297 023
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 95150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 • ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 • ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บันนังสตา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บันนังสตา (BANNANG SATA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
โทรศัพท์ : 073 289 400
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 95130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา หมู่ 6, 9
 • ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 • ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 • ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 • ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 • ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 • ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่หวาด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่หวาด (MAE WAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนคอกช้าง ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95170
โทรศัพท์ : 073 280 200
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 95170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา หมู่ 1-5, 7-8
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ