รหัสไปรษณีย์อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอนาดูน : 44180

อำเภอนาดูน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
44180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาดูน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นาดูน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาดูน (NA DUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 122 หมู่ 5 ถนนกลางเมือง ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180
โทรศัพท์ : 043 797 111
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 44180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ