รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำอำเภอเมืองปราจีนบุรี : 25000 และ 25230

อำเภอเมืองปราจีนบุรี มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
25000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปราจีนบุรี
25230    เฉพาะตำบลโคกไม้ลาย ตำบลเนินหอม ตำบลบ้านพระ ตำบลไม้เค็ด (ศูนย์ราชการ) รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านพระ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปราจีนบุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปราจีนบุรี (PRACHIN BURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 256 ถนนราษฏร์ดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ : 037 217 645
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 25000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพระ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพระ (BAN PHRA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 19/15 หมู่ 15 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ : 037 212 100
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 25230

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...