รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่ใจ : 56130

อำเภอแม่ใจ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
56130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่ใจ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่ใจ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่ใจ (MAE CHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 269 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
โทรศัพท์ : 054 489 095
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 56130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
  • ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
  • ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
  • ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
  • ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
  • ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ