รหัสไปรษณีย์อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเสิงสาง : 30330

อำเภอเสิงสาง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
30330    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เสิงสาง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เสิงสาง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เสิงสาง (SOENG SANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 4 หมู่ 3 ถนนเสิงสาง-หนองกี่ ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
โทรศัพท์ : 044 457 230
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30330

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ