รหัสไปรษณีย์อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเสิงสาง : 30330

อำเภอเสิงสาง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
30330    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เสิงสาง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เสิงสาง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เสิงสาง (SOENG SANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 4 หมู่ 3 ถนนเสิงสาง-หนองกี่ ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
โทรศัพท์ : 044 457 230
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30330

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ