รหัสไปรษณีย์อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอยางตลาด : 46120

อำเภอยางตลาด มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
46120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด (YANG TALAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 168 หมู่ 1 ถนนถีนานนท์ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
โทรศัพท์ : 043 891 385
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 46120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ