รหัสไปรษณีย์อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสหัสขันธ์ : 46140

อำเภอสหัสขันธ์ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
46140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สหัสขันธ์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สหัสขันธ์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สหัสขันธ์ (SAHATSAKHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 44 หมู่ 10 ถนนสหัสขันธ์-สมเด็จ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
โทรศัพท์ : 043 871 073
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 46140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ