รหัสไปรษณีย์อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

 รหัสไปรษณีย์อำเภอทุ่งหว้า : 91120

อำเภอทุ่งหว้า มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
91120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งหว้า

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งหว้า

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งหว้า (THUNG WA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 111/1 หมู่ 6 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ : 074 789 070
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 91120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
  • ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
  • ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
  • ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
  • ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ