รหัสไปรษณีย์อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพระประแดง : 10130

อำเภอพระประแดง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
10130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พระประแดง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พระประแดง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พระประแดง (PHRA PRADAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 339 หมู่ 18 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0 2463 0604
สังกัด : ปน. (ต.)
รหัสไปรษณีย์ : 10130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...