รหัสไปรษณีย์อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอห้างฉัตร : 52190

อำเภอห้างฉัตร มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
52190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ห้างฉัตร

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ห้างฉัตร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ห้างฉัตร (HANG CHAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 138 หมู่ 6 ถนนห้างฉัตร-เกาะคา ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทรศัพท์ : 054 269 173
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 52190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  • ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  • ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  • ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  • ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  • ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  • ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...