รหัสไปรษณีย์อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 รหัสไปรษณีย์อำเภออัมพวา : 75110

อำเภออัมพวา มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
75110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา (AMPHAWA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 10 ถนนริมแม่น้ำแม่กลอง ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034 761 544
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 75110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ