รหัสไปรษณีย์อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

 รหัสไปรษณีย์อำเภอน้ำพอง : 40140 และ 40310

อำเภอน้ำพอง มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
40140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง
40310    เฉพาะตำบลสะอาด ตำบลม่วงหวาน ตำบลน้ำพอง ตำบลกุดน้ำใส รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์น้ำพองเก่า

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง (NAM PHONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 303 หมู่ 1 ถนนแก้วพรรณา ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140
โทรศัพท์ : 043 431 039
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพองเก่า

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพองเก่า (NAM PHONG KAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 69 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310
โทรศัพท์ : 043 441 279
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40310

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ