รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านกรวด : 31180

อำเภอบ้านกรวด มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
31180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรวด

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรวด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรวด (BAN KRUAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 160/1 หมู่ 4 ถนนมะลิกรอง ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
โทรศัพท์ : 044 679 112
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 31180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ