รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านธิ : 51180

อำเภอบ้านธิ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
51180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านธิ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านธิ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านธิ (BAN THI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 248/8 หมู่ 6 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180
โทรศัพท์ : 053 501 131
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 51180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
  • ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน