พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์สั้นที่สุดของประเทศไทย คือพระองค์ใดคำถาม .... พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์สั้นที่สุดของประเทศไทย คือพระองค์ใด?

เฉลย ...
พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์สั้นที่สุดของประเทศไทย คือ สมเด็จพระเจ้าทองลัน หรือ สมเด็จพระเจ้าทองจันทร์ สมเด็จพระเจ้าทองลัน พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงขึ้นครองราชย์ภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชบิดา ซึ่งก็คือ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 หรือ ขุนหลวงพะงั่ว องค์ปฐมบรมกษัตริย์ของราชวงศ์สุพรรณภูมิ ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ 2 ของอาณาจักรอยุธยา

พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร (ฉัตร 9 ชั้น)
ฉัตรประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ไทย


สมเด็จพระเจ้าทองลันทรงขึ้นครองราชย์เมื่อปี พ.ศ. 1931 ขณะทรงมีพระชนมายุ 15 พรรษา แต่ทรงครองราชย์ได้เพียง 7 วัน ก็ถูกยึดราชบัลลังก์และถูกสำเร็จโทษ ณ วัดโคกพระยา โดยสมเด็จพระราเมศวร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา (พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง) ซึ่งทรงยกราชสมบัติให้ขุนหลวงพะงั่ว (ลุง - พี่ชายแม่) แล้วไปครองเมืองลพบุรีแทน และเมื่อขุนหลวงพะงั่วสวรรคตจึงเสด็จกลับมาอยุธยาเพื่อยึดราชบัลลังก์คืน
อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ