อาณาจักรสุโขทัย มีพระมหากษัตริย์กี่พระองค์

คำถาม ... อาณาจักรสุโขทัย มีพระมหากษัตริย์กี่พระองค์

เฉลย ...
อาณาจักรสุโขทัย มีพระมหากษัตริย์ปกครองทั้งหมด 9 พระองค์ ได้แก่

1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
พระนามอื่น ... กมรเตงอัญศรีอินทรบดินทราทิตย์ และ พ่อขุนบางกลางหาว
พระราชสมภพ ... ไม่ปรากฏหลักฐาน
ขึ้นครองราชย์ ... พ.ศ. 1792
สิ้นรัชกาล / สวรรคต ... พ.ศ.  1822
ระยะเวลาครองราชย์ ... 30 ปี
หมายเหตุ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ กษัตริย์พระองค์แรกของ
กรุงสุโทัย และ ของราชอาณาจักรไทย


2. พ่อขุนบานเมือง
พระนามอื่น ... ขุนปาลราช
พระราชสมภพ ... ไม่ปรากฏหลักฐาน
ขึ้นครองราชย์ ... พ.ศ. 1822
สิ้นรัชกาล / สวรรคต ... พ.ศ. 1822
ระยะเวลาครองราชย์ ... 1 ปี
หมายเหตุ พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพ่อขุนศรีอินทราทิตย์

3. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
พระนามอื่น ... พระบาทกมรเตงอัญศรีรามราช และ พญาร่วง
พระราชสมภพ ... ช่วง พ.ศ. 1780 - พ.ศ. 1790
ขึ้นครองราชย์ ... พ.ศ. 1822
สิ้นรัชกาล / สวรรคต ... พ.ศ. 1841
ระยะเวลาครองราชย์ ... 19 ปี
หมายเหตุ พระราชโอรสในพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ / มหาราชพระองค์แรกของไทย

อาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในสมัย
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 


4. พระยาเลอไทย
พระนามอื่น ... -
พระราชสมภพ ... ไม่ปรากฎ
ขึ้นครองราชย์ ... พ.ศ. 1841
สิ้นรัชกาล / สวรรคต ... พ.ศ. 1866
ระยะเวลาครองราชย์ ...  25 ปี
หมายเหตุ พระราชโอรสในพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

5. พระยางั่วนำถุม
พระนามอื่น ... -
พระราชสมภพ ... ไม่ปรากฎ
ขึ้นครองราชย์ ... พ.ศ. 1866
สิ้นรัชกาล / สวรรคต ... พ.ศ. 1890
ระยะเวลาครองราชย์ ...  24 ปี
หมายเหตุ พระราชโอรสในพ่อขุนบานเมือง

6. พระมหาธรรมราชาที่ 1
พระนามอื่น ... พระบาทกมรเตงอัญศรีสุริยพงศ์รามมหาราชาธิราช, พระบาทกมรเตงอัญฦๅไทยราช, พระยาลือไทย และ พระยาลิไทย
พระราชสมภพ ... ไม่ปรากฎ
ขึ้นครองราชย์ ... พ.ศ. 1890
สิ้นรัชกาล / สวรรคต ... สิ้นรัชกาล พ.ศ. 1911 แต่ไม่ปรากฏปีที่สวรรคต
ระยะเวลาครองราชย์ ... 29 ปี
หมายเหตุ พระราชโอรสในพระยาเลอไทย

7. พระมหาธรรมราชาที่ 2
พระนามอื่น ... สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช, พระยาลือไทย
พระราชสมภพ ... พ.ศ.1901
ขึ้นครองราชย์ ... พ.ศ.1911
สิ้นรัชกาล / สวรรคต ... สิ้นรัชกาล พ.ศ. 1943, สวรรคต พ.ศ. 1952
ระยะเวลาครองราชย์ ... 32 ปี
หมายเหตุ  พระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาที่ 1 / อาณาจักรสุโขทัยอยู่ใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลนี้

8. พระมหาธรรมราชาที่ 3
พระนามอื่น ...  พระยาไสลือไทย
พระราชสมภพ ... ไม่ปรากฏ
ขึ้นครองราชย์ ... พ.ศ. 1943
สิ้นรัชกาล / สวรรคต ... พ.ศ. 1962
ระยะเวลาครองราชย์ ... 19 ปี
หมายเหตุ พระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาที่ 2

9. พระมหาธรรมราชาที่ 4
พระนามอื่น ... บรมปาล และ พระยาบาลเมือง
พระราชสมภพ ... ไม่ปรากฏ
ขึ้นครองราชย์ ... พ.ศ. 1962
สิ้นรัชกาล / สวรรคต ... พ.ศ. 1981
ระยะเวลาครองราชย์ ... 19 ปี
หมายเหตุ พระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาที่ 2 / สิ้นสุดอาณาจักรสุโขทัย

ภายหลังพระมหาธรรมราชาที่ 4 สวรรคตลง อาณาจักรสุโขทัยได้ถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จเจ้าสามพระยา รัชกาลที่ 7 แห่งกรุงศรีอยุธยาอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ