รหัสไปรษณีย์อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

 รหัสไปรษณีย์อำเภอควนโดน : 91160

อำเภอควนโดน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
91160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ควนโดน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ควนโดน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ควนโดน (KHUAN DON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 464 หมู่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
โทรศัพท์ : 074 735 162
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 91160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
  • ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
  • ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
  • ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ