รหัสไปรษณีย์อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

 รหัสไปรษณีย์อำเภอควนโดน : 91160

อำเภอควนโดน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
91160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ควนโดน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ควนโดน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ควนโดน (KHUAN DON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 464 หมู่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
โทรศัพท์ : 074 735 162
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 91160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
  • ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
  • ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
  • ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...