เขื่อนแห่งแรกของประเทศไทย คือเขื่อนอะไร?

คำถาม ... เขื่อนแห่งแรกของประเทศไทย คือเขื่อนอะไร?

เฉลย ...
เขื่อนแห่งแรกของประเทศไทย คือ เขื่อนพระราม 6

เขื่อนพระราม 6 เป็นเขื่อนทดน้ำที่มีประตูระบายแบบเลื่อนขึ้นลงในแนวดิ่ง สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำป่าสักบริเวณ  ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสามารถทดน้ำและส่งน้ำเพื่อใช้สำหรับการเกษตรกรรมในพื้นที่รวม 860,000 ไร่ ตามโครงการชลประทานป่าสักใต้


เขื่อนพระราม 6 เขื่อนแห่งแรกของประเทศไทย


เขื่อนพระราม 6 เดิมชื่อเขื่อนพระเฑียรราชา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นเขื่อนพระราม 6 ตามพระนามของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2457 แล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ในปี 2466 โดยใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมด 10 ปี โดยตัวเขื่อนสร้างจากคอนกรีต มีประตูระบายแบบเลื่อนขึ้น-ลงในแนวดิ่ง 6 บาน ขนาดกว้างบานละ 12.5 เมตร สูง 7.5 เมตร เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมแห่งแรกของประเทศไทย

ปัจจุบัน นอกจากเขื่อนพระราม 6 จะทำหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของผู้คนทั่วไปอีกด้วย มีจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม นอกจากนี้บริเวณริมเขื่อนมีศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก เช่น ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา เป็นต้น

ใครที่ไปเที่ยวอุทยานประวัติพระนครศรีอยุธยาแล้วยังไม่เต็มอิ่ม ยังสามารถแวะไปชมพระอาทิตย์ตกดินสวย ๆ ที่เขื่อนพระราม 6 ได้อีกด้วยนะ จะบอกให้ ....