10 อันดับประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีประเทศอะไรบ้าง?

คำถาม ... 10 อันดับประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีประเทศอะไรบ้าง?

เฉลย ...
อย่างที่ทราบกันดีว่า ทวีปเอเชียนั้นเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดถึง 30% ของพื้นผิวโลกที่ไม่ใช่น้ำ หรือกว่า 44.5 ล้านตารางกิโลเมตร และเป็นที่ตั้งของประเทศทั้งหมด 48 ประเทศ เรามาดูกันว่าประเทศที่มีขนาดใหญ่ ๆ ของทวีปเอเชียมีประเทศอะไรกันบ้าง

10 อันดับประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ...

อันดับ
ประเทศ
พื้นที่ (ตร.กม.)
   1 รัสเซีย 13,129,142
   2 จีน 9,615,222
   3 อินเดีย 3,287,263
   4 คาซัคสถาน 2,544,900
   5 ซาอุดิอาระเบีย       2,149,690
   6 อิหร่าน 1,648,195
   7 มองโกเลีย 1,564,110
   8 อินโดนีเซีย 1,502,029
   9 ปากีสถาน 881,913
  10 ตุรกี 759,592


รัสเซีย ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย



ประเทศไทยของเรามีพื้นที่ทั้งหมด 513,120 ตารางกิโลเมตร อยู่ในอันดับที่ 14 ส่วนประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนั้นคือประเทศรัสเซีย แต่ว่าประเทศรัสเซียนั้นยังค่อนข้างก้ำกึ่งว่าอยู่ทวีปไหนกันแน่ระหว่างเอเชียกับยุโรป แต่เมื่อตรวจสอบกับหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ส่วนใหญ่จัดรัสเซียอยู่ในเอเชีย ทางเราก็เลยอนุโลมตามคนส่วนใหญไปแล้ว ^-^