10 อันดับ ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในเอเชีย มีประเทศอะไรบ้าง?

คำถาม ... 10 อันดับ ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในเอเชีย มีประเทศอะไรบ้าง?

เฉลย ...
ทวีปเอเชียเป็นที่อยู่ประชากรที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และยังมีจำนวนประชากรสูงที่สุดในโลกอีกด้วย โดยมีประชากรรวมกว่า 4.5 พันล้านคน ซึ่งคิดเป็น 60% ของประชากรโลก แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงจำนวนประชากรเราก็มักนึกถึงประเทศจีนและอินเดีย ซึ่งมีประชากรเกินกว่า 1,000 ล้านคน แต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศในเอเชียที่มีประชากรเกิน 100 ล้านคนเช่นกัน มาดูกันว่ามีประเทศอะไรบ้าง

10 อันดับ ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในเอเชีย ...

อันดับ
ประเทศ
จำนวนประชากร
   1 จีน 1,439,323,776
   2 อินเดีย 1,380,004,385
   3 อินโดนีเซีย                  273,523,615
   4 ปากีสถาน 220,892,340
   5 บังคลาเทศ 164,689,383
   6 ญี่ป่น 126,476,461
   7 ฟิลิปปินส์ 109,581,078
   8 เวียดนาม 97,338,579
   9 ตุรกี 84,339,067
  10 อิหร่าน 83,992,949

ที่มา : worldometer.info / 2020 info.


ประเทศจีน ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในเอเชียส่วนประเทศไทยของเรานั้นมีจำนวนประชากร 69,799,978 อยู่ในอันดับที่ 11 โดยมีบรูไนเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุดในเอเชีย โดยมีเพียง 437,479 คนเท่านั้น