มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของจีน คือมณฑลอะไร?

คำถาม ... มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของจีน คือมณฑลอะไร?

เฉลย ... 
มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของจีน คือ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (Xinjiang Uygur Autonomous Region)

เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นมณฑลหรือเขตปกครองตนเองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจีน มีพื้นที่ 1,664,897 ตารางกิโลเมตร หรือ 642,820 ตารางไมล์ มีประชากร 25,890,000 คน (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2021) มีลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบสูงสลับกับเทือกเขาสูง โดยจุดที่สูงที่สุดของดินแดนซินเจียงแห่งนี้คือ ยอดเขา K2 ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 8,611 เมตร หรือ 28,251 ฟุต

ที่ตั้งของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์


ซินเจียงอุยกูร์มีเมืองอุรุมชี (Ürümqi) เป็นเมืองหลวงและเมืองเอกของมณฑล เป็นมณฑลที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมมากที่สุดแห่งของประเทศจีน เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และยังมีพรมแดนติดต่อกับหลายประเทศ ทำให้มีการแลกเปลี่ยนและผสมผสานทั้งชาติพันธุ์และวัฒนธรรมกับดินแดนรอบข้างเป็นอย่างมาก

อุรุมชี เมืองหลวงของซินเจียงอุยกูร์


เขตติดต่อ

  • ทิศเหนือ ติดกับ ประเทศคาซัคสถาน ประเทศรัสเซีย และประเทศมองโกเลีย
  • ทิศใต้ ติดกับ เขตปกครองตนเองทิเบต และรัฐชัมมูและกัษมีระ ประเทศอินเดีย
  • ทิศตะวันออก ติดกับ มณฑลชิงไห่ แล มณฑลกานซู ประเทศจีน
  • ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศคาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน และปากีสถาน

K2 ยอดเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก


เกร็ดความรู้เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
- เนื้อที่ 1,664,897 ตารางกิโลเมตร
- ประชากร 25,890,000 คน
- เมืองหลวง : อุรุมชี
- ใช้ภาษาราชการ 2 ภาษา คือภาษาจีนและภาษาอุยกูร์
- ประชากรมีเชื้อสายอุยกูร์ 45% และชาวฮั่น 40%
- เป็นชุมชนมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
- มีภาษาพูด 43 ภาษา
- GDP 25.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- GDP ต่อหัว 9,700 ดอลลาร์สหรัฐ