น้ำมันพืช ทำมาจากพืชอะไรบ้าง?

คำถาม ... น้ำมันพืช ทำมาจากพืชอะไรบ้าง?

เฉลย ...
น้ำมันพืช (Vetgetable Oil) เป็นน้ำมันสำหรับประกอบอาหารที่ได้รับความนิยม และน้ำมันพืชหลายชนิดก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ เช่น น้ำมันมะกอก ในขณะที่น้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวกลับมีไขมันอิ่มตัวอยู่สูง ถ้ากินมากเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

น้ำมันถั่วเหลือง หนึ่งในน้ำมันพืชที่ได้รับความนิยมมากที่สุดชนิดหนึ่ง


วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีพืชชนิดใดบ้างที่เรานิยมนำมาทำน้ำมันประกอบอาหาร
1. ถั่วเหลือง
2. ปาล์ม
3. มะพร้าว
4. ข้าว (รำข้าว)
5. มะกอก
6. ถั่วลิสง
7. เมล็ดฝ้าย
8. ทานตะวัน
9. งา
10. Safflower
11. Canola
12. ข้าวโพด
13. Rapeseed

น้ำมันพืชสำหรับประกอบอาหารมักนิยมใช้พืช 13 ชนิดด้านบนเป็นหลัก โดยที่น้ำมันปาล์มมีสัดส่วนการใช้งานในครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหารมากที่สุด รองลงมาคือน้ำมันถั่วเหลือง ส่วนในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์มักนิยมใช้น้ำมันชนิดอื่น เช่น น้ำมันจากเมล็ดอัลมอนด์และน้ำมันจากส้ม เป็นต้น