สัตว์สงวนในประเทศไทยมีกี่ชนิด อะไรบ้าง?

คำถาม ... สัตว์สงวนในประเทศไทยมีกี่ชนิด อะไรบ้าง?

เฉลย ...
สัตว์สงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายาก ใกล้จะสูญพันธุ์ หรืออาจจะสูญพันธุ์ไปแล้ว

สัตว์ป่าเป็นตัวบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าได้เป็นอย่างดี แต่ในอดีตที่ผ่านมาป่าไม้ถูกทำลายลงไปมา ทำให้จำนวนสัตว์ป่าลดลงไปด้วย ยังไม่รวมถึงการล่าสัตว์ป่าเพื่อเอามาบริโภคหรือนำมาขาย นำมาทำยา ด้วยความเข้าใจผิด ๆ ทำให้ปริมาณสัตว์ป่ายิ่งลดน้อยลงไปอีก จนบางชนิดอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ ดังนั้นจึงต้องมีการอนุรักษ์ไว้ จึงเกิดการกำหนดสัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์สงวน ซึ่งห้ามล่าและห้ามครอบครองโดยเด็ดขาด มาดูกันว่าสัตว์สงวนในประเทศไทยมีอะไรบ้าง

ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และผลการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองสัตว์ป่า กำหนดให้สัตว์สงวนในประเทศไทยมีทั้งหมด 19 ชนิด ดังนี้

1. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร
2. แรดชวา
3. กระซู่
4. กูปรี หรือโคไพร
5. ควายป่า
6. ละอง หรือ ละมั่ง
7. สมัน
8. เลียงผา
9. กวางผา
10. นกแต้วแล้วท้องดำ
11. นกกระเรียนไทย
12. แมวลายหินอ่อน
13. สมเสร็จ
14. เก้งหม้อ
15. พะยูน หรือ หมูน้ำ
16. วาฬบรูด้า
17. วาฬโอมูระ
18. เต่ามะเฟือง
19. ปลาฉลามวาฬ

กระซู่ หนึ่งในสัตว์ตามบัญชีสัตว์สงวนของไทย
ปัจจุบันอยู่ในสถานะวิกฤติ ใกล้สุญพันธุ์

สัตว์ป่าเป็นสมบัติของป่าซึ่งมนุษย์ไม่ควรเข้าไปแทรกแซง ล่า หรือทำลาย เนื่องจากสัตว์ป่าแต่ละชนิดได้ลดจำนวนลงมากแล้ว และมนุษย์ไม่มีความจำเป็นต้องอาศัยเนื้อสัตว์ป่าเพื่อเป็นอาหารอีกต่อไปแล้ว เนื่องจากการปศุสัตว์ของเราพัฒนาไปมาก สามารถผลิตเนื้อสัตว์ได้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ แถมยังเหลือส่งออกอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเราควรปล่อยให้สัตว์ป่าได้ใช้ชีวิตในป่าอย่างอิสระและเป็นธรรมชาติ

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ "นกชนหิน" เป็นสัตว์ป่าสงวนลำดับที่ 20 ของประเทศไทย หลังถูกคุกคามอย่างหนักและเป็นที่ต้องการของตลาดค้าสัตว์ป่า ซึ่งขณะนี้มีอยู่ในธรรมชาติไม่เกิน 100 ตัว ขณะนี้รอประกาศอย่างเป็นทางการ