10 อันดับผลไม้ไทย ที่ส่งออกมากที่สุด ประจำปี 2564

คำถาม ... 10 อันดับผลไม้ไทย ที่ส่งออกมากที่สุด ประจำปี 2564 มีอะไรบ้าง?

เฉลย ...
ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นแถบเส้นศูนย์สูตร ทำให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผลไม้เมืองร้อนมากมายหลายชนิด และด้วยเหตุนี้เองประเทศไทยจึงมีผลไม้มากมายจนได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งผลไม้ และประเทศไทยก็ได้ส่งออกผลไม้ไปทั่วโลกด้วยยอดส่งออกในแต่ละปีนับแสนล้านบาท

ไทยแลนด์ ... ดินแดนแห่งผลไม้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (OAE) ได้รายงานว่า ในปี 2564 ประเทศไทยได้ส่งออกผลไม้ไปยังต่างประเทศเป็นมูลรวมถึง 207,780,051,559 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 17,315,004,296 บาทต่อเดือน โดยผลไม้ที่มียอดส่งออกมากที่สุด 10 อันดับแรกได้แก่

  1. ลำใย
  2. สับปะรด
  3. น้ำผลไม้
  4. ผลไม้ปรุงแต่ง
  5. ทุเรียน
  6. มะม่วง
  7. ผลไม้แปรรูปด้วยน้ำตาล
  8. ผลไม้สดแช่แข็ง
  9. มะพร้าว
  10. ผลิตภัณฑ์ลูกนัต

ลำไย ผลไม้ที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด ประจำปี 2564

เป็นที่น่าสังเกตุว่าลำใยและสับปะรดนั้น ติดอัน 1 และ 2 ของผลไม้ที่มียอดส่งออกสูงสุดมาตลอด ในขณะที่ทุเรียนและมะม่วงที่เป็นสินค้าดาวรุ่ง ที่มีอัตราการเติบโตสูงมาก และมีผลไม้ที่น่าจับตามองอีกหลายชนิด เช่น มังคุด ส้ม ลิ้นจี่ ที่มียอดส่งออกที่ก้าวกระโดดมาก และที่น่าจับตามากที่สุดคือ กล้วยแปรรูป ที่กำลังได้รับความนิยมในหลายประเทศ

ประเทศผู้นำเข้าหลักของไทย คือ ประเทศจีน ซึ่งนำเข้าทุเรียน ลำใย และมังคุดมากที่สุด รองลงมาคือยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฮ่องกง เกาหลี เวียดนาม และมาเลเซีย เป็นต้น