ผลงานสุนทรภู่ มีอะไรบ้าง?

คำถาม ... ผลงานสุนทรภู่ มีอะไรบ้าง?

เฉลย ...
สุทรภู่ หรือ พระสุนทรโวหาร (ภู่) กวีเอกของไทยและของโลก เป็นกวีผู้มีความสามารถในการประพันธ์ที่หลากหลาย ทั้งบทกลอน โคลง และกาพย์ โดยงานประพันธ์ประเภทบทกลอนซึ่งเป็นงานสุนทรภู่ถนัดที่สุดนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และถูกบรรจุอยู่ในบทเรียนของไทยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ถึงแม้จะมีความสามารถในงานประพันธ์บทกวีที่หลากหลาย แต่สุนทรภู่ก็ได้สร้างผลงานด้านบทกลอนเอาไว้มากที่สุด โดยเฉพาะกลอนแปดหรือกลอนแปดสุภาพ ซึ่งจะพบเห็นได้ในบทประพันธ์ส่วนใหญ่ของสุนทรภู่ และกลอนแปดนี้เองที่สร้างความนิยมชมชอบทั้งในราชสำนักและชาวบ้านร้านตลาดทั่วไป เพราะฟังง่าย เข้าใจง่าย (ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเลือกใช้คำของสุนทรภู่เอง ที่เลือกใช้คำที่เข้าใจง่าย) ในขณะที่งานประพันธ์ของกวีในอดีตนิยมประพันธ์ในรูปของคำฉันท์ กาพย์ และลิลิตซึ่งใช้คำที่ยากกว่ามาก ทำให้ชาวบ้านเข้าไม่ถึงบทประพันธ์เหล่านั้น

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง


บทประพันธ์ของสุนทรภู่ ที่มีชื่อเสียงมีดังนี้
นิราศ
- นิราศเมืองแกลง
- นิราศพระบาท
- นิราศภูเขาทอง
- นิราศสุพรรณ ... ประพันธ์ด้วยโคลง
- นิราศวัดเจ้าฟ้า
- นิราศอิเหนา
- รำพันพิลาป
- นิราศพระประธม
- นิราศเมืองเพชร

นิทาน
- โคบุตร
- พระอภัยมณี
- พระไชยสุริยา ... ประพันธ์ด้วยกาพย์ยานี กาพย์ฉบัง และกาพย์สุรางคนางค์
- ลักษณวงศ์
- สิงหไกรภพ 

บทเห่กล่อมระบรรทม
- เห่เรื่องพระอภัยมณี
- เห่เรื่องโคบุตร
- เห่เรื่องจับระบำ
- เห่เรื่องกากี

สุภาษิต
- สวัสดิรักษา
- เพลงยาวถวายโอวาท
- สุภาษิตสอนหญิง

บทเสภา
- ขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม
- เสภาพระราชพงศาวดาร

บทละคร
- อภัยนุราช

บทประพันธ์เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานประพัธ์ของสุนทรภู่ที่ค้นพบเท่านั้น เชื่อว่ายังมีที่ยังค้นไม่พบอีกเป็นจำนวนมาก

สุนทรภู่ หรือ พระสุนทรโวหาร ได้รับยกย่องจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม ปี พ.ศ. 2529 ในโอกาสครบรอบ 200 ปีชาตกาล