อักษรย่อตำแหน่งทางการเมือง

 
อักษรย่อตำแหน่งทางการเมือง ที่สำคัญ ๆ มีดังนี้

ส.ส.         ย่อมาจาก  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ส.ว.         ย่อมาจาก สมาชิกวุฒิสภา
ครม.         ย่อมาจาก คณะรัฐมนตรี
รมต.         ย่อมาจาก รัฐมนตรี
รมว.         ย่อมาจาก รัฐมนตรีว่าการ
รมช.         ย่อมาจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ผช.รมต.    ย่อมาจาก  ผู้ช่วยรัฐมนตรี
เสมา1 ย่อมาจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สจ.         ย่อมาจาก สมาชิกสภาจังหวัด
สท.         ย่อมาจาก สมาชิกสภาเทศบาล
ส.อบต. ย่อมาจาก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
ส.ก.         ย่อมาจาก สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ส.ข.         ย่อมาจาก สมาชิกสภาเขตอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ