อักษรย่อหน่วยงานและตำแหน่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


อักษรย่อหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่สำคัญ ๆ มีดังนี้ ...

สตช.     ย่อมาจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บช.น.     ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจนครบาล
บช.ภ.1     ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
บช.ภ.2     ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
บช.ภ.3     ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3
บช.ภ.4     ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4
บช.ภ.5     ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
บช.ภ.6     ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6
บช.ภ.7     ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7
บช.ภ.8     ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8
บช.ภ.9     ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9
บช.ก.     ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
บช.ปส.     ย่อมาจาก กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด
บช.ส.     ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
สตม.     ย่อมาจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ตชด.     ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน
สพฐ.ตร.     ย่อมาจาก สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
สทส.     ย่อมาจาก สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บช.สอท.     ย่อมาจาก กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
บช.ศ.     ย่อมาจาก กองบัญชาการศึกษา
รร.นรต.     ย่อมาจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
รพ.ตร.     ย่อมาจาก โรงพยาบาลตำรวจ
บช.ทท.     ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
สยศ.ตร.     ย่อมาจาก สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
สกล.     ย่อมาจาก สำนักงานส่งกำลังบำรุง
สกพ.     ย่อมาจาก สำนักงานกำลังพล
สงป.             ย่อมาจาก สำนักงานงบประมาณและการเงิน
กมค.     ย่อมาจาก สำนักงานคดีและกฎหมาย
สง.ก.ตร.     ย่อมาจาก สำนักงานข้าราชการตำรวจ
จต.             ย่อมาจาก สำนักงานจเรตำรวจ
สตส.     ย่อมาจาก สำนักงานตรวจสอบภายใน
สง.ก.ต.ช.     ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
บก.ป.     ย่อมาจาก กองบังคับการกองปราบปราม
บก.ทล.     ย่อมาจาก กองบังคับการตำรวจทางหลวง
บก.รฟ.     ย่อมาจาก กองบังคับการตำรวจรถไฟ
บก.รน.     ย่อมาจาก กองบังคับการตำรวจน้ำ
บก.ปคม.     ย่อมาจาก กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
บก.ปอศ.     ย่อมาจาก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
บก.ปปป.     ย่อมาจาก กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บก.ปคบ.     ย่อมาจาก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
บก.ปอท.     ย่อมาจาก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สน.              ย่อมาจาก      สถานีตำรวจนครบาล
สภ.              ย่อมาจาก      สถานีตำรวจภูธร


 อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ