อาณาจักรอยุธยามีทั้งหมดกี่ราชวงศ์ อะไรบ้าง

คำถาม ... อาณาจักรอยุธยามีทั้งหมดกี่ราชวงศ์ อะไรบ้าง

เฉลย ...

 อาณาจักรอยุธยามีทั้งหมด 5 ราชวงศ์ ได้แก่

1. ราชวงศ์อู่ทอง (พ.ศ. 1893 - พ.ศ. 1912 และ พ.ศ. 1931 - พ.ศ. 1952)
2. ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (พ.ศ. 1913 - พ.ศ. 1931 และ พ.ศ. 1952 - พ.ศ. 2112)
3. ราชวงศ์พระร่วง (ราชวงศ์สุโขทัย) ( พ.ศ. 2112 - พ.ศ. 2172)
4. ราชวงศ์ปราสาททอง (พ.ศ. 2172 - พ.ศ. 2231)
5. ราชวงศ์บ้านพลูหลวง (พ.ศ. 2231 - พ.ศ. 2310)

สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาและราชวงศ์อู่ทอง


ในประวัติศาสตร์อันยาวนาน 417 ปี ของกรุงศรีอยุธยานั้น มีพระมหากษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น 33 พระองค์ แต่ถ้านับตามพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะถือว่ามี 34 พระองค์ (รวมขุนวรวงศา) ซึ่งทั้ง 33 พระองค์นั้นมาจาก 5 ราชวงศ์ด้วยกัน ซึ่งมีองค์ปฐมกษัตริย์ของแต่ละราชวงศ์ดังนี้

1. สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์อู่ทอง
2. ขุนหลวงพะงั่ว องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ
3. สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง
4. สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ปราสาททอง
5. สมเด็จพระเพทราชา องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง

อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ