ดอกสมบูรณ์เพศ คืออะไร

คำถาม .... ดอกสมบูรณ์เพศ คืออะไร

เฉลย ...
ดอกสมบูรณ์เพศ คือ ดอกที่ประกอบไปด้วยเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน ทำให้การผสมเพื่อขยายพันธุ์ทำได้ง่าย และไม่จำเป็นต้องมีการผสมข้ามดอก

ดอกสมบูรณ์เพศนั้นมีอยู่ในพืชหลายชนิด เช่น มะละกอ (บางต้น) และสตรอเบอรี่ เป็นต้น ทำให้เกษตรการไม่ต้องช่วยพืชผสมเกสร เพราะการผสมเกสรสามารถเกิดขึ้นได้โดยลมและแมลงบางชนิด เช่น ผึ้ง เป็นต้น เมื่อการผสมเกสรเกิดขึ้นได้ง่าย ก็จะทำให้ได้ผลผลิตสูง และอัตราการสูญพันธุ์ของพืชนั้น ๆ ก็จะเกิดขึ้นได้ยาก ในขณะที่ดอกที่มีเกสรตัวผู้และตัวเมียอยู่คนละดอกกัน เช่น ฟักทอง เมล่อน แตงกวา และพืชตระกูลแตงอื่น ๆ จำเป็นต้องใช้แมลงหรือคนเป็นตัวช่วยผสมเกสร (การผสมโดยลมพาไปนั้นเกิดขึ้นยากมาก)

ลักษณะดอกสมบูรณ์เพศของมะละกอ


แต่การมีทั้งเกสรตัวผู้และตัวเมียในดอกเดียวกันก้มีข้อเสียเช่นกัน กล่าวคือ จะทำให้การพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ ๆ ขึ้นมานั้นทำได้ยาก เนื่องจากเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียของดอกสมบูรณ์เพศนั้นจะอยู่ชิดกันมาก จนมักจะเกิดการผสมกันก่อนที่เราจะสามารถแยกเกสรออกมาเพื่อผสมภายนอกได้

อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ