ประเทศไทยมีเกาะทั้งหมดกี่เกาะ?

คำถาม ... ประเทศไทยมีเกาะทั้งหมดกี่เกาะ?

เฉลย ...
ประเทศไทยมีเกาะทั้งหมด 936 เกาะ

ประเทศไทยของเราถึงแม้จะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนแผ่นพื้นทวีป ไม่ได้เป็นประเทศหมู่เกาะเหมือนกับบางประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ หรือญี่ปุ่น แต่เพราะประเทศมีฝั่งทะเลที่ติดกับมหาสมุทรใหญ่ 2 มหาสมุทร คือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ทำให้มีเกาะเกิดขึ้นมากมายในอาณาเขตของประเทศไทย

เกาะในประเทศไทยนั้นกระจายอยู่ใน 19 จังหวัดตลอดแนว 2 ฟากฝั่งทะเล กล่าวคือ ในทะเลอ่าวไทย (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก) มีเกาะทั้งหมด 374 เกาะ ส่วนในทะเลอันดามันของภาคใต้ฝั่งทะวันตกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดีย มีเกาะทั้งหมด 562 เกาะ

เกาะที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งอ่าวไทย คือ เกาะสมุย ซึ่งมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ 236.079 ตารางกิโลเมตร ประชากร 67,940 คน (กรมการปกครอง, 2564) มีนักท่องเที่ยวเมื่อปี 2561 จำนวน 2.7 ล้านคน

สมุย เกาะที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งอ่าวไทย


ส่วนเกาะที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งทะเลอันดามันคือ เกาะภูเก็ต ซึ่งมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มีเนื้อที่ 514.675 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 418,785 คน (กรมการปกครอง, 2564) มีนักท่องเที่ยวประมาณ 15 ล้านคนในปี 2562

ภูเก็ต เกาะที่ใหญ่ที่สุดของไทยในฝั่งอันดามัน


จะเห็นว่าเกาะในประเทศไทยนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย และมีความได้เปรียบมากเมื่อเทียกับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากการเดินทางสะดวกสบาย สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวครบครัน ทั้งชายหาดสวย ๆ โรงแรมและรีสอร์ตชั้นดี อาหารที่อร่อยและโดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และการต้อนรับที่อบอุ่นของคนไทย ทำให่หมู่เกาะต่าง ๆ ในประเทศไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก