คาร์ซีทที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไร?

คำถาม ... คาร์ซีทเด็กที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไร?

เฉลย ...
คาร์ซีท (Car Seat) หรือ คาร์ซีทเด็ก คือ ที่นั่งเฉพาะสำหรับเด็กเล็กเวลาโดยสารรถยนต์ เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นและสำคัญมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยยึด หรือ ตรึง ร่างกายของเด็กให้อยู่กับที่ ไม่แกว่งไปมาเวลารถออกตัวหรือเบรกอย่างรุนแรง รวมไปถึงเวลาเกิดอุบัติเหตุด้วย อุปกรณ์ตัวนี้จะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับเด็กได้ดีกว่าเข็มขัดนิรภัย

คาร์ซีทสำหรับเด็กเล็ก ในการโดยสารรถยนต์

คาร์ซีทเด็กที่ดีต้องมีลักษณะดังนี้
1. มีขนาดพอดีกับตัวเด็ก ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป
2. ด้านข้างต้องมีส่วนโอบรัดร่างกาย เพื่อไม่ให้ร่างกายเลื่อนไปมาซ้ายขวา
3. ที่นั่งนุ่ม นั่งสบาย ไม่อึดอัด
4. มีสายรัดตัวเด็กให้ยึดติดกับคาร์ซีท
5. มีตัวยึดระหว่างตัวคาร์ซีทกับเบาะรถยนต์อย่างแน่นหนาแข็งแรง
6. มีที่วางแขนและที่รองศรีษะ

คาร์ซีท ช่วยล็อคตัวเด็กให้ปลอดภัยขึ้น ทั้งในเวลาเบรกกระทันหัน
และเวลาเกิดอุบัติเหตุ


เข็มขัดนิรภัยมีประโยชน์มากในการช่วยยึดตรึงร่างกายให้ติดกับเบาะที่นั่งของรถยนต์ แต่เข็มขัดนิรภัยนั้นเหมาะกับผู้ใหญ่และเด็กโต แต่ไม่เหมาะกับเด็กเล็ก เนื่องจากตำแหน่งการรัดอยู่สูงเกินไป (รัดคอแทนที่จะรัดหน้าอก ซึ่งอันตรายมาก) ไม่สามารถป้องกันอันตรายให้กับเด็กเล็กเวลาเบรกกระทันหันหรือเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก ทั่วโลกจึงกำหนดให้ต้องมีที่นั่งเฉพาะสำหรับเด็กเล็ก หรือ คาร์ซีท ที่จะช่วยล็อคตัวเด็กได้ดีกว่าเข็มขัดนิรภัย