พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดของประเทศไทย 10 พระองค์

คำถาม ... พระมหากษัตริย์ 10 พระองค์ ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดของประเทศไทย มีพระองค์ใดบ้าง?

เฉลย ...
ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขมาตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งเริ่มตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัย ตลอดระยะเวลา 700 กว่าปีที่ผ่านมา ประเทศไทยีพระมหากษัตริย์มาแล้วทั้งหมด 53 พระองค์ แบ่งเป็น
  1. อาณาจักรสุโทัย 9 พระองค์
  2. อาณาจักรอยุธยา 33 พระองค์
  3. อาณาจักรกรุงธนบุรี 1 พระองค์
  4. อาณาจักรรัตนโกสินทร์ 10 พระองค์

โดยที่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยคือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และองค์ปัจจุบันคือ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คราวนี้เรามาดูกันว่าพระมหาษัตริย์พระองค์ใดบ้างที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดเป็น 10 อันดับแรก

อันดับที่ 1
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ปี รวมระยะเวลาครองราชย์ 70 ปี

อันดับที่ 2
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 รวมระยะเวลาครองราชย์ 42 ปี

อันดับที่ 3
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ รัชกาลที่ 8 แห่งกรุงศรีอยุธยา (รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ) ขึ้นครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 1991 - 2031 รวมระยะเวลาครองราชย์ 40 ปี

อันดับที่ 4
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 รัชกาลที่ 10 แห่งกรุงศรีอยุธยา (รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ) ขึ้นครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 2034 - 2072 รวมระยะเวลาครองราชย์ 38 ปี

อันดับที่ 5
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช รัชกาลที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา (รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์ปราสาททอง) ขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2199 และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 รวมระยะเวลาครองราชย์ 32 ปี

อันดับที่ 6
พระยาลือไทย หรือ สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช รัชกาลที่ 7 แห่งกรุงสุโขทัย ขึ้นครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 1911 - 1942 รวมระยะเวลาครองราชย์ 32 ปี

อันดับที่ 7
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ หรือ พ่อขุนบางกลางหาว รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงสุโขทัย ขึ้นครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 1781 - พ.ศ. 1811 รวมระยะเวลาครองราชย์ 30 ปี

อันดับที่ 8
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2352 รวมระยะเวลาครองราชย์ 27 ปี

อันดับ 9
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2394 รวมระยะเวลาครองราชย์ 26 ปี 255 วัน

อันดับที่ 10
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ รัชกาลที่ 31 แห่งกรุงศรีอยุธยา (รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง) ขึ้นครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 2275 - 2301 รวมระยะเวลาครองราชย์ 26 ปี


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ทรงครองราชย์
เป็นระยะเวลานานที่สุด 70 ปี นานที่สุดของประเทศไทย


ส่วนพระมหากษัตริย์ไทยที่ครองราชย์สั้นที่สุด คือ สมเด็จพระเจ้าทองลัน รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงศรีอยุธยา และรัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ ซึ่งเสด็จขึ้นครองราชเมื่อปี พ.ศ. 1931 และอยู่ในราชบัลลังก์เพียง 7 วัน ก็ถูกยึดราชบัลลังก์โดยสมเด็จพระราเมศวรอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ