กลุ่มโอเปก (OPEC) มีสมาชิกกี่ประเทศ? อะไรบ้าง?

คำถาม ... กลุ่มโอเปก (OPEC) มีสมาชิกกี่ประเทศ?  อะไรบ้าง?

เฉลย ...
กลุ่มโอเปก (OPEC) มีสมาชิก 13 ประเทศ

OPEC ย่อมาจาก Organization of Petroleum Exporting Countries หรือ องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันออก เป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าหลัก วัตถุประสงค์ก็เพื่อการร่วมมือกันรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันให้เหมาะสม ไม่มากหรือไม่น้อยเกินไป มีข้อตกลงร่วมกันในการควบคุมปริมาณการผลิตและการส่งออกให้เพียงพอต่อความต้องการ แต่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกน้อยที่สุด

ประเทศสมาชิกของโอเปกทั้ง 13 ประเทศ มีดังต่อไปนี้ ...

ประเทศ
เข้าร่วม
ยอดผลิตต่อวัน
        ปริมาณน้ำมันสำรอง
Saudi Arabia 1960              10,460,710 266,578,000,000
Iraq 1960 4,451,516 143,069,000,000
Iran 1960 3,990,956 157,530,000,000
United Arab Emirates 1967 3,106,077 97,800,000,000
Kuwait 1960 2,923,825 101,500,000,000
Venezuela 1960 2,276,967 299,953,000,000
Nigeria 1971 1,999,885 37,070,000,000
Angola 2007 1,769,615 8,423,000,000
Algeria 1969 1,348,361 12,200,000,000
Libya 1962 384,686 48,363,000,000
Republic of the Congo 2018 260,000 1,600,000,000
Gabon 1975 210,820 2,000,000,000
Equatorial Guinea 2017 - -

หมายเหตุ ... หน่วยบาร์เรล (Barrel, 42 US Gallons, 159 ลิตร)


แผนที่ประเทศสมาชิกโอเปก (สีน้ำเงิน)


OPEC ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ.1960 โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ คือ ประเทศซาอุดีอาระเบีย อิรัก อิหร่าน คูเวต และเวเนซุเอลา โดยมีการลงนามจัดตั้งที่กรุงแบกแดด ประเทศอิรัก ก่อนที่จะมีประเทศที่ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออกสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นจนมีสมาชิก 13 ประเทศในปัจจุบัน