อเมริกันแชร์ คืออะไร?

คำถาม ... อเมริกันแชร์ คืออะไร?

เฉลย ...
อเมริกันแชร์ คือ วัฒนธรรมการช่วยกันจ่ายค่าอาหาร ค่าสิน หรือ บริการ

เดิมทีเดียวในวัฒนธรรมไทยของเรา เมื่อต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อไปทำกิจกรรม เช่น การรับประทานอาหาร การไปดูหนัง การไปเที่ยวต่างจังหวัด หรือการใช้บริการอื่น ๆ ผู้อาวุโส หรือ หัวหน้างาน หรือ คนที่เอ่ยมากชวน มักต้องเป็นผู้จ่ายคนเดียว ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นภาระกับผู้ที่ต้องจ่ายเงินไม่ใช่น้อย

อเมริกันแชร์ เป็นธรรมเนียมการจ่ายเงินที่คนไทยนิยมกันมากในปัจจุบัน

ต่อมาเมื่อมีวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในประเทศไทย และมีวัฒนธรรมการร่วมกันจ่ายเงินเข้ามาด้วย ทำให้คนไทยเรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมนี้ และปรับใช้ให้เหมาะกับคนไทย ทำให้ทุกวันนี้วัฒนธรรมอเมริกันแชร์เป็นที่แพร่หลายมาก ๆ จะไปไหน จะกินอะไร จะไปเที่ยวไหน สมาชิกในกลุ่มก็จะช่วยกันหารค่าใช้จ่าย ทำให้การรวมกลุ่มสังสรรค์ทำได้ง่ายขึ้นและไม่เป็นภาระของคน ๆ เดียวมากเกินไป

ส่วนการจ่ายคนเดียวแบบเดิมยังคงมีอยู่ในบางโอกาส เช่น ผู้ชวนเอ่ยปากขอจ่ายเอง งานเลี้ยงเลื่อนตำแหน่ง งานเลี้ยงวันเกิด เป็นต้น