10 อันดับ ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ปี 2022

คำถาม ... 10 อันดับประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก มีประเทศอะไรบ้าง

เฉลย ...
ปัจจุบันประชากรทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 7,940 ล้านคน กระจายอยู่ใน 235 ประเทศ/ดินแดน โดยข้อมูลล่าสุดแบบ Real time ของเว็บไซต์ Worldometers ได้จัดอันดับประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด 10 อันดับแรกไว้ดังนี้

อันดับประเทศจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นจากปี 2021% การเพิ่ม
1จีน1,439,323,7765,540,0900.39%
2อินเดีย1,380,004,38513,586,6310.99%
3สหรัฐอเมริกา331,002,6511,937,7340.59%
4อินโดนีเซีย273,523,6152,898,0471.08%
5ปากีสถาน220,892,3404,327,0222.00%
6บราซิล212,559,4171,509,8900.72%
7ไนจีเรีย206,139,5895,175,9902.58%
8บังคลาเทศ164,689,3831,643,2221.01%
9รัสเซีย145,934,46262,2060.04%
10เม็กซิโก128,932,7531,357,2241.06%จำนวนประชากรของจีน คิดเป็น 18.47% ของประชากรทั้งหมดในโลก


ในส่วนประเทศไทยของเรานั้น มีจำนวนประชากร 69,799,978 ล้านคน อยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก มีอัตราการเพิ่มของประชากร 174,396 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 0.25% เมื่อเทียบกับปีก่อน