ป่าพรุ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

คำถาม ... ป่าพรุ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

เฉลย ...
ป่าพรุ ( Swamp forest) คือ ป่าดิบชื้นชนิดหนึ่ง ที่มีพื้นที่ปกคลุมไปด้วยน้ำ หรือ ป่าชุ่มน้ำ หรือมีสภาพป่าที่ขึ้นอยู่บนผืนน้ำนั่นเอง หรือในอีกความหมายหนึ่ง ป่าพรุ คือ ป่าที่เกิดขึ้นในที่ราบลุ่มที่น้ำน้ำขังนั่นเอง

สภาพทั่วไปของป่าพุ หรือ ป่าชุ่มน้ำ

ป่าพรุเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากจะเกิดการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์เป็นเวลานับพันปี ส่งต่อธาตุอาหารไปยังไม้ยืนต้นและพืชใหม่ ๆ ที่เพิ่งเจริญเติบโต รากของไม้ใหญ่จะเจริญเติบโตสานกันเป็นร่างแหอยู่ใต้ผืนดินและผืนน้ำ เกิดเป็นระบบรากที่ใหญ่โตและแข็งแรง ต้นไม้เหล่านี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของนกและสัตว์อื่น ๆ จำนวนมาก ในขณะที่ในผืนน้ำด้านล่างจะเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำ ดังนั้นจึงนับได้ว่าป่าพรุเป็นระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่ง

ในประเทศไทยเราจะพบป่าพรุได้มากในภาคตะวันออกและภาคใต้ (ส่วนภาคอื่น ๆ พบบ้าง แต่น้อยมาก) ป่าพรุที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ ป่าพรุสิรินธร หรือป่าพรุโต๊ะแดง ในจังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 125,625 ไร่ หรือ 201 ตารางกิโลเมตร