รัฐอิสระ คืออะไร?

คำถาม ... รัฐอิสระ คืออะไร?

เฉลย ...
รัฐอิสระ คือ รัฐ หรือ ดินแดน หรือ ประเทศ ที่มีสิทธิในการปกครองตนเองอย่างสมบูรณ์ มีกฎหมาย มีวัฒนธรรม มีระบบการปกครอง และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

ติมอร์เลสเต รัฐอิสระซึ่งแยกตัวออกมาจากอินโดนีเซีย
เมื่อปี พ.ศ. 2542


จากคำจำกัดความด้านบน ทำให้เราพอจะอนุมานได้ว่า ทุกประเทศ คือ รัฐอิสระ แต่ดินแดนในที่ยังต้องขึ้นกับประเทศอื่นก็จะไม่อยู่ในฐานะรัฐอิสระ เช่น ฮ่องกงและมาเก๊า ถือว่าเป็นดินแดนหนึ่ง หรือ มณฑลหนึ่งของจีน ส่วนไต้หวันนั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นรัฐอิสระ เพราะยังไม่สามารถประกาศเอกราชจากจีนได้ ส่วนเกาะกรีนแลนด์ก็ยังเป็นดินแดนหนึ่งของประเทศเดนมาร์ก หรือแม้กระทั่งประเทศเปอร์โตริโกก็ไม่ถือว่าเป็นรัฐอิสระ เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในฐานะรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ใครจะเดินทางไปประเทศนี้ ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา

ซึ่งจะแตกต่างจากติมอร์ เลสเต ซึ่งได้รับการรับรองว่าเป็นรัฐอิสระ เป็นประเทศอิสระ ซึ่งหลุดออกจากการเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียแล้ว เป็นต้น