แชร์ดอกหัก คืออะไร?

คำถาม ... แชร์ดอกหัก คืออะไร?

เฉลย ...
การเล่นแชร์ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับสังคมไทย เป็นแหล่งออมเงินและแหล่งเงินกู้ที่ง่ายดาย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันที่สูงและเอกสารที่วุ่นวายเหมือนการกู้เงินจากธนาคาร

แชร์ที่เล่นกันมักคิดดอกเบี้ยกัน 2 ประเภทหลัก ๆ คือ แชร์ดอกหักและแชร์ดอกตาม วันนี้เราจะมาดูกันว่า ดอกหัก คืออะไร คำนวณกันแบบไหน

แชร์ดอกหัก หนึ่งในวิธีการเล่นแชร์ยอดนิยมของคนไทย


ดอกหัก หมายถึง คนที่เปียแชร์ได้ จะถูกหักดอกเบี้ยทั้งหมดเอาไว้เลย จะได้รับเฉพาะเงินส่วนที่เหลือเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น มีคนเล่นแชร์ทั้งหมด 20 มือ มือละ 1,000 บาท ถ้าคนที่เปียแชร์ชนะด้วยดอกเบี้ย 100 บาท นั่นหมายความว่าจะโดนหักดอกเบี้ยเอาไว้ = 100 x 19 = 1,900 บาท (คิด 19 เพราะหักมือคนเปียออก) ดังนั้นเงินที่จะได้สุทธิจะ = 20,000 - 1,900 = 18,100 บาท ส่วนการส่งแชร์งวดต่อไป เราจะส่งงวดละ 1,000 ต่อไปจนจบ

ในกรณีที่วงแชร์นี้เล่นกันมาซักพักแล้ว จนเหลือคนที่ยังไม่ได้เปีย 5 คน คนที่เปียคนต่อไปจะโดนหักดอกเบี้ยไว้ = 4 x ยอดดอกที่เปีย เท่านั้น หรือจะสรุปให้ง่ายเข้าได้ว่า เราจะโดนหักดอกเบี้ยไว้เพื่อจ่ายคนที่ยังไม่ได้เปียเท่านั้น นั่นเอง

ส่วนแชร์ดอกตาม ซึ่งเป็นแชร์อีกประเภทหนึ่งนั้น เราจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไป ...