ดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด คือดาวอะไร?

คำถาม ... ดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด คือดาวอะไร?

เฉลย ...
ดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด คือ ดาวพร๊อกซิมา เซนทอรี่ (Proxima Centauri) ซึ่งอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 2.42 ปีแสง หรือ ราว 40.11 ล้านล้านกิโลเมตร

พร๊อกซิมา เซนทอรี่อยู่ในระบบดาว 3 ดวง ที่เรียกว่าระบบดาว อัลฟ่า เซนทอรี (Alpha Centauri) ซึ่งมีสมาชิก 3 ดวง ได้แก่
1. Alpha Centauri A มีมวลราว 1.1 เท่าของดวงอาทิตย์
2. Alpha Centauri B มีมวลราว 0.9 เท่าของดวงอาทิตย์
3. Alpha Centauri C หรือ Proxima Centauri มีมวลราว 12.5% ของดวงอาทิตย์

Alpha Centauri AB ระบบดาวที่สวางที่สุดเป็นอันดับ 3 บนท้องฟ้า


รูปแบบการโคจรของดาวทั้ง 3 ดวงค่อนข้างแปลก กล่าวคือ Alpha Centauri A และ Alpha Centauri B โคจรโดยยึดจุดศูนย์กลางมวล (จุดว่างเปล่า) เป็นจุดศูนย์กลาง ส่วน Proxima Centauri โคจรรอบดาว 2 ดวงนี้อีกที โดยอยู่ห่างออกมาราว 0.2 ปีแสง (1 ปีแสงเท่ากับ 9.46 ล้านล้านกิโลเมตร)

Proxima Centauri ดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด ถ่ายโดยกล้องอวกาศฮับเบิล


พร๊อกซิมา เซนทอรี่ เป็นดาวฤกษ์ในกลุ่มดาวแคระแดง มีขนาดเล็ก และมีดาวเคราะห์บริวาร 3 ดวง (เท่าที่ตรวจพบในปัจจุบัน) ได้แก่
1. Proxima b มีขนาดเท่ากับโลก
2. Proxima c มีมวลราว 7 เท่าของโลก
3. Proxima d มีมวลราว 25% ของโลก

ขณะนี้กำลังมีการศึกษาดาวเคราะห์ Proxima b อย่างจริงจังมากขึ้น เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะอยู่อาศัยบนดาวดวงนี้ได้