อักษรย่อตำแหน่งของตำรวจ มีอะไรบ้าง?

 


อักษรย่อตำแหน่งของตำรวจ ที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้

ผบ.ตร.         ย่อมาจาก  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รอง ผบ.ตร. ย่อมาจาก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผช.ผบ.ตร         ย่อมาจาก ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผบช.น.         ย่อมาจาก ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
ผบช.ภ.1         ย่อมาจาก ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1
ผบช.ภ.2         ย่อมาจาก ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2
ผบช.ภ.3         ย่อมาจาก ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3
ผบช.ภ.4         ย่อมาจาก ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 4
ผบช.ภ.5         ย่อมาจาก ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5
ผบช.ภ.6         ย่อมาจาก ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 6
ผบช.ภ.7         ย่อมาจาก ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 7
ผบช.ภ.8         ย่อมาจาก ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8
ผบช.ภ.9         ย่อมาจาก ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 9
ผบช.ก.         ย่อมาจาก ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ผบช.สอท. ย่อมาจาก ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ผบช.สตม.         ย่อมาจาก ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ผบช.สพฐ. ย่อมาจาก ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ผบช.ทท.         ย่อมาจาก ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ผบช.ปส.         ย่อมาจาก ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ผบช.สทส. ย่อมาจาก สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผบช.ส.         ย่อมาจาก ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล
ผบช.ตชด.         ย่อมาจาก ผู้บัญชาการตำรวจตะเวณชายแดน
ผบช.ศ.         ย่อมาจาก ผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา
ผบช.รร.นรต. ย่อมาจาก ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผบช.กมค.         ย่อมาจาก ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี
ผบช.สยศ.ตร. ย่อมาจาก ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
ผบช.สกพ. ย่อมาจาก ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล
ผบช.สกบ.         ย่อมาจาก ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง
ผบช.สตส.         ย่อมาจาก ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน
ผบช.สงป.         ย่อมาจาก ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน
ผบก.น.         ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจนครบาล
ผบก.ภ.จ.         ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
ผบก.ป.         ย่อมาจาก ผู้บังคับการกองปราบปราม
ผบก.ทล.         ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ผบก.รน.         ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจน้ำ
ผบก.รฟ.         ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ
ผบก.ปคม.         ย่อมาจาก ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
ผบก.ปทส. ย่อมาจาก ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผบก.ปอศ.         ย่อมาจาก ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ผบก.ปอท. ย่อมาจาก ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ผบก.ปปป.         ย่อมาจาก ผู้บังคับการป้องกันปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ผบก.ปคบ.         ย่อมาจาก ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ผกก.         ย่อมาจาก ผู้กำกับการ
สวป.                 ย่อมาจาก สารวัตรป้องกันปราบปราม
สว.สส.         ย่อมาจาก สารวัตรสืบสวนสอบสวน
สว.จร.         ย่อมาจาก สารวัตรจราจร
ผบ.หมู่         ย่อมาจาก ผู้บังคับหมู่อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ