อักษรย่อยศทหาร มีอะไรบ้าง?

 


อักษรย่อยศทหารไทย ทุกเหล่าทัพมีดังนี้...

กองทัพบก
พลฯ         ย่อมาจาก   พลทหาร
ส.ต.         ย่อมาจาก สิบตรี
ส.ท.         ย่อมาจาก สิบโท
ส.อ.         ย่อมาจาก สิบเอก
จ.ส.ต. ย่อมาจาก จ่าสิบตรี
จ.ส.ท. ย่อมาจาก จ่าสิบโท
จ.ส.อ. ย่อมาจาก จ่าสิบเอก
ร.ต.         ย่อมาจาก ร้อยตรี
ร.ท.         ย่อมาจาก ร้อยโท
ร.อ.         ย่อมาจาก ร้อยเอก
พ.ต.         ย่อมาจาก พันตรี
พ.ท.         ย่อมาจาก  พันโท
พ.อ.         ย่อมาจาก พันเอก
พล.ต. ย่อมาจาก พลตรี
พล.ท. ย่อมาจาก พลโท
พล.อ. ย่อมาจาก พลเอก

กองทัพเรือ
พลฯ         ย่อมาจาก พลทหาร
จ.ต.         ย่อมาจาก จ่าตรี
จ.ท.         ย่อมาจาก จ่าโท
จ.อ.         ย่อมาจาก จ่าเอก
พ.จ.ต. ย่อมาจาก พันจ่าตรี
พ.จ.ท. ย่อมาจาก พันจ่าโท
พ.จ.อ. ย่อมาจาก พันจ่าเอก
ร.ต.         ย่อมาจาก เรือตรี
ร.ท.         ย่อมาจาก เรือโท
ร.อ.         ย่อมาจาก เรือเอก
น.ต.         ย่อมาจาก นาวาตรี
น.ท.         ย่อมาจาก นาวาโท
น.อ.         ย่อมาจาก นาวาเอก
พล.ร.ต. ย่อมาจาก พลเรือตรี
พล.ร.ท. ย่อมาจาก พลเรือโท
พล.ร.อ. ย่อมาจาก พลเรือเอก

กองทัพอากาศ
พลฯ         ย่อมาจาก พลทหาร
จ.ต.         ย่อมาจาก จ่าอากาศตรี
จ.ท.         ย่อมาจาก จ่าอากาศโท
จ.อ.         ย่อมาจาก จ่าอากาศเอก
พ.อ.ต. ย่อมาจาก พันจ่าอากาศตรี
พ.อ.ท. ย่อมาจาก พันจ่าอากาศโท
พ.อ.อ. ย่อมาจาก พันจ่าอากาศเอก
ร.ต.         ย่อมาจาก เรืออากาศตรี
ร.ท.         ย่อมาจาก เรืออากาศโท
ร.อ.         ย่อมาจาก เรืออากาศเอก
น.ต.         ย่อมาจาก นาวาอากาศตรี
น.ท.         ย่อมาจาก นาวาอากาศโท
น.อ.         ย่อมาจาก นาวาอากาศเอก
พล.อ.ต. ย่อมาจาก พลอากาศตรี
พล.อ.ท. ย่อมาจาก พลอากาศโท
พล.อ.อ. ย่อมาจาก พลอากาศเอก อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ