อักษรย่อยศตำรวจ มีอะไรบ้าง?

 อักษรย่อชั้นยศของตำรวจไทย มีดังนี้

ส.ต.ต. ย่อมาจาก สิบตำรวจตรี
ส.ต.ท. ย่อมาจาก สิบตำรวจโท
ส.ต.อ. ย่อมาจาก สิบตำรวจเอก
จ.ส.ต. ย่อมาจาก จ่านายสิบตำรวจ
ด.ต.     ย่อมาจาก นายดาบตำรวจ
ร.ต.ต. ย่อมาจาก ร้อยตำรวจตรี
ร.ต.ท. ย่อมาจาก ร้อยตำรวจโท
ร.ต.อ. ย่อมาจาก ร้อยตำรวจเอก
พ.ต.ต. ย่อมาจาก พันตำรวจตรี
พ.ต.ท. ย่อมาจาก พันตำรวจโท
พ.ต.อ. ย่อมาจาก พันตำรวจเอก
พล.ต.ต. ย่อมาจาก พลตำรวจตรี
พล.ต.ท. ย่อมาจาก พลตำรวจโท
พล.ต.อ. ย่อมาจาก พลตำรวจเอก อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ